Referencie stavieb, na ktorých sme pracovali aj my a sú sprístupnené verejnosti:
Agrofarma Blatné
Sídlisko Dlhé Diely Bratislava
Incheba Expo Aréna Bratislava
Milenuim Tower Bratislava